идеята

децата от Училището по изкуства

В социалната дейност за децата лишени от родителски грижи в България традиционно се работи най-вече върху материалното подпомагане, образованието и практическите умения за реализация на пазара на труда. Но чисто културното възпитание, което по естествен начин е свързано с обучение по изкуства, се пренебрегва, а без него е немислимо формирането на пълноценни и отговорни личности в съвременното общество.

Именно запълването на тази липса е основната идея на проекта Училище по изкуства „Оцвети ми лято“. Екипът на Училището твърдо е убеден, че заниманията с изкуство и възпитаването на творческо самосъзнание у децата лишени от родителски грижи развива техния естетически усет, разширява културния им хоризонт и води до обогатяване на духовното развитие на личността. Чрез кръжоците, организирани от обучителите по проекта, от една страна на тези деца се предоставя възможност да се запознаят с културните продукти от различни изкуства, а от друга страна - самите възпитаници да се превърнат в творци и създаденото от тях да достигне до публика.

До този момент „Оцвети ми лято“ се провежда всяко лято от 2008 г. насам с възпитаниците на Дома за деца лишени от родителски грижи "Христо Райков" - Габрово, като първите пет издания на инициативата (2008 - 2012 г.) са организирани от норвежката организация TANGRA, с управител Яница Симеонова, а от 2013 г. насам организацията се извършва от Сдружение "МЕДИУМ – лаборатория за култура и образование" с подкрепата на TANGRA.  Традиционно обучението се провежда под формата на летен лагер в почивни бази в местности с красива природа, затова проектът не е "училище" в обикновения смисъл на думата, а занимателно мероприятие за децата, което "оцветява тяхното лято". Също така екипът от български и чуждестранни обучаващи артисти, който е съставен изключително от доброволци,  през всичките тези години е постоянен, което създава неповторима атмосфера на взаимна привързаност, доверие и разбирателство. Екипът на проекта е убеден, че изградената по този начин традиция на Училището по изкуства и натрупаният опит води до постигане на по-големи педагогически и творчески резултати.

Във всички издания на Училището по изкуства са провеждани работилници, уроци и обучения в областта на изобразителното и приложно изкуство, театъра, музиката, цирковото изкуство, фолклора. Децата от дома са активни участници в творческите процеси – актьори в театрална постановка, художници, сценографи, скулптори, танцьори, певци, музиканти, циркови артисти и прочие.

Проведени са изложби с техни произведения, както и традиционни театрални постановки, важен момент от които е уникалната възможност за децата да се срещнат със своята публиката, да разберат как усилената работа в сферата на изкуствата води до ясни и непосредствени резултати – те са създатели на културни продукти и са оценени като творци.

С работата в областта на фолклора – песни, танци и обичаи, децата се запознават с миналото и българските традиции, разбират принадлежостта си към общността и съзнават себе си като интегрална част от нея.

Благодарим на нашите партньори за тяхната подкрепа!

  • Time Heroes (лого)
  • Арт Сървиз ЕООД (лого)
  • Българско Национално Радио (лого)
  • Държавен Куклен Театър - Габрово (лого)
  • Сдружение "Артерия" (запазен знак)
  • Букрайдерс (лого)